Praktisk info

Praktisk info

Akut behov for VVS eller elektriker

Vi har i Sundholm Syd indgået vagtaftaler med Laybourn-el A/S og Madsen & Kastberg VVS.

 

I tilfælde af akut opstået behov for VVS eller elektriker, skal bestyrelsen altid informeres, inden der tages kontakt til den pågældende håndværker. Som udgangspunkt rekvirerer bestyrelsen ekstern hjælp gennem Urbanplanens samdrift.

 

Vagtaftalerne skal derfor kun benyttes, hvis behovet opstår akut uden for almindelige arbejdstider - og først når bestyrelsen er informeret herom.

 

Afdelingen dækker kun udgifter i forbindelse med brug af VVS eller elektriker, hvis denne procedure er fulgt.

 

I akutte situationer, kan man kontakte bestyrelsensformand Nina Høøck Nilsson på tlf. 3060 4584 - send gerne en SMS, hvis der ikke bliver svaret med det samme. Der er indgået vagtaftaler med:

 

Akut

Laybourn-el A/S

Døgnvagt: 43 73 76 00

 

Madsen & Kastberg

Vagtudkald: 70 70 71 70

 

REFUSION AF UDLÆG - SÅDAN

Hvis du efter aftale med bestyrelsen har haft udlæg, fx indkøb af haveredskaber, indkøb i forbindelse med aktiviteter etc., skal original kvittering samt oplysninger om, hvilken konto/ konto nr. pengene skal overføres til, afleveres direkte til kassereren. Det er ikke tilstrækkeligt at sende kopi/foto af kvitteringen på mail.

 

Valuar

Ved fraflytning skal du inden - du har tækt dig at opsige din bolig - kontakte en valuar, som skal gennemgå og prissætte dine eventuelle forbedringer i boligen, således at Boligforeningen 3B kan gøre krav gældende over for den nye lejer.

 

Den uvildige valuar, som er tilknyttet Sundholm Syd, er:

 

Holmsgaard A/S
Rådgivende Ingeniører
Irlandsvej 5
2300 København S
Tlf. 32 97 01 07

 

www.holmsgaard.com