Praktisk info

Praktisk info

AKUT OPSTÅEDE SKADE

Ved akutte skader har Sundholm Syd indgået aftale med SSG Group. Skadeservice kan kontaktes døgnet rundt, uden forudgående aftale med bestyrelsen, på telefon: 7015 3800

 

Såfremt SSG ikke vurderer skaden som akut, vil du i stedet skulle rekvirere en håndværker gennem bestyrelsen.

 

REKVISITION AF HÅNDVÆRKERE

Hvis der er skader eller fejl i din lejlighed, som skal udbedres, kan du rekvirere en håndværker gennem bestyrelsen. For at rekvirere en håndværker, skal du sende følgende til bestyrelsen på AB24330@kab-bolig.dk:

  • Lejlighed og navn på lejer, som skaden drejer sig om
  • Telefonnumer, som lejer kan kontaktes på
  • Beskrivelse af skaden. Særligt hvor den er placeret og hvordan, den er opstået eller identificeret.

 

REFUSION AF UDLÆG - SÅDAN

Hvis du efter aftale med bestyrelsen har haft udlæg, fx indkøb af haveredskaber, indkøb i forbindelse med aktiviteter etc., skal original kvittering samt oplysninger om, hvilken konto/ konto nr. pengene skal overføres til, afleveres direkte til kassereren. Det er ikke tilstrækkeligt at sende kopi/foto af kvitteringen på mail.