Praktisk info

Parkering

Sundholm Syd disponerer over 27 parkeringsplader langs boligblokkene på Brydes Allé 20 - 24. Parkering på Sundholm Syds parkeringspladser er kun muligt med gyldig parkeringslicens fra Q-Park. Som beboer, skal du oprettes i Q-Parks online system e-park, hvor du selv kan oprette og opdatere din egen parkeringslicens og udstede gæstetilladelser. For at blive oprettet i e-park, skal du som beboer gøre følgende:

  1. Send mail til bestyrelsen på ab24330@kab-bolig.dk med navn, addresse og antal ønskede parkeringslicenser. Det er i udgangspunktet kun muligt at få én parkeringslicens per husstand, men såfremt man har firmabil eller to biler i husstanden, kan der udstedes yderligere licenser.
  2. Du vil herefter modtage en invitation til at oprette dig i e-park systemet.
  3. Du skal selv oprette din egen parkeringslicens. Se vejledningen til at oprette og opdatere din personlige parkeringslincens.
  4. Du efterfølgende også logge ind i e-park og udstede gæstelicenser. Gæstelicenserne er midlertidige og gælder kun op til 72 timer af gangen. Hver bruger kan maksimalt udstede gæstelicenser for 336 timer/måneden. Se vejledningen til at oprette gæstelicenser.

Parkering på Amagerfælledvej

Beboere på Amagerfælledvej har også mulighed for at få udstedt parkeringslicens til Hørgårdens parkeringsplads. Hvis du bor på Amagerfælledvej og ønsker en parkeringslicens, kan du kontakte bestyrelsen på ab24330@kab-bolig.dk med navn og addresse. Det er ikke muligt at udstede gæstetilladelser til Hørgårdens Parkeringsplads.