Nyheder

Beretning fra møde i bedømmelsesudvalg for nybyggeriet Tårnhaven

03.11.17 Beretning fra møde i bedømmelsesudvalg for nybyggeriet Tårnhaven

Vi har i Sundholm Syd en repræsentant i bedømmelsesudvalget for det nye byggeri af seniorbofællesskab og ungdomsboliger på Sundholmsvej 6 (jf. tidligere referater fra styregruppen for udvikling i urbanplanen). Vores repræsentant (Mette), beretter nedenstående fra bedømmelsesudvalgets møde fredag d.3.11.2017. Evt. spørgsmål til nedenstående kan rettes til bestyrelsen.

 

"Jeg har som stedfortræder for Joseph i dag været til bedømmelsesudvalgsmøde for det nye byggeri Tårnhaven. Jeg fremførte vores bemærkninger til projektet. Bl.a. vores bekymringer for tårnenes højde, men lokalplanen kan ikke ændres, så tårnene bliver som de bliver: 5 og 8 etager, og bliver placeret i de byggefelter, som lokalplanen foreskriver. Det handler om at få så mange etagemeter for pengene, et beløb, som ligger fast. Så strukturen med de 5 tårne og et boligetagemeterareal på ca. 8.000 m2 kan der ikke laves om på, da det vil betyde en ny lokalplan, hvilket vil koste tid og penge. Og hverken kommunen eller 3b er interesserede i det.  Der var forståelse for bekymringerne for skygge og træk i forhold til Sundholm Syd, og der stilles derfor krav om udarbejdelse af skyggediagrammer og vindberegninger. Og at entreprenør og arkitekt tager højde for vind og skygge i forbindelse med detailprojektering af friarealerne med træer og beplantninger. Mht til at få flyttet seniorboligerne, 8 etagers tårn tæt på fabrikken, til højere oppe på grunden mod nordøst, var repræsentanterne fra Gay og Gray meget imod forslaget. Det blev derfor ikke medtaget i ændringsforslagene til entreprenøren.  Men man var lydhør over for vores forslag om et krav om at bearbejde projektet,  så stier, træer, skure placeres hensigtsmæssigt, og så det ikke giver gener for Sundholm Syd. Området bør ses som en helhed.

 

Hvorvidt Sundholm Syd kan komme til at udnytte stueetagerne er det et spørgsmål, vi skal tage op med 3b. Det har ikke lige nu noget med selve projekteringen at gøre, da der er projekteret fællesrum i alle huse. Men jeg vil alligevel holde øje med, om vores ønsker forbliver i bemærkningerne.

 

Nu bliver alle vores bemærkninger til projektet, kommunens, 3b’s, Gay og Grays og vores, skrevet sammen, hvorefter entreprenør/arkitekt får det fremlagt på næste møde i bedømmelsesudvalget d. 9. nov."

Gå tilbage