Praktisk info

Nedtagning af vægge

Beboerne må ikke fjerne nogle af de oprindelige vægge, der var i boligen ved indflytning. Dette skyldes, at nogle af væggene er placeret af hensyn til brand, andre har en stabiliserende karakter og nogle igen er placeret for at opfylde kravet til depotrumplads. Alle oprindelige vægge, som forefindes i boligen ved indflytning, har således en funktion og må ikke nedtages.


Derudover må vægge ikke fjernes for at sikre, at afdelingen ikke stilles ringe i for-
hold til entreprenørens 5-årige garanti for byggeriet. Det er derfor fra starten beslut-
tet, at de vægge, der forefindes i boligerne ved indflytning, ikke må fjerens. Så kan eventuelle mangler på bygningerne ikke henføres til, at der er vægge, som er fjernet.